\

Containerweegplicht

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De invoering van nieuwe wetten en regels gaat meestal gepaard met onduidelijkheden. Dat geldt zeker ook voor de containerweegplicht welke op 1 juli j.l. werd ingevoerd. 

Onderstaand een 7-tal praktijk FAQ’s inclusief antwoorden over deze zogenaamde Solas-regels.

Vanaf 1 juli j.l. moeten we ons houden aan Solas-regels. Wat zijn dat?

Solas is een lijvig verdrag dat zich vrijwel geheel richt tot de exploitanten van schepen en hun bemanning. Het staat voor International Convention for the Safety of Life at Sea en is in de vorige eeuw in het leven geroepen om de veiligheid op zee te vergroten. Sins 1 juli j.l. werd er een aantal paragrafen aan dit verdrag toegevoegd, speciaal voor het vervoer van containers over zee. Deze paragrafen richten zich met name tot de afzenders van dit vervoer.

Wat is er nieuw per 1 juli j.l.?

Per 1 juli j.l. moeten shippers (afzenders) tijdig – van te voren – de zogeheten Verified Gross Mass (VGM, geverifieerde brutomassa) doorgeven aan de zeevervoerder. Ook moeten vervoerders volgens de Solas-regels het brutogewicht van de in de container geladen colli, bijvoorbeeld pallets of dozen, aan de vervoerder opgeven, maar in de praktijk wordt vaak het brutogewicht van de ladingeenheden verstrekt. Het nieuwe VGM omvat het brutogewicht van de lading, maar ook van stuwmateriaal, overige emballage en verpakkingsmateriaal en het eigen gewicht van de container, het zogenoemde tarragewicht. Bovendien moet dat gewicht sinds 1 juli dus ook zijn geverifieerd.

Wie moet het VGM opgeven bij LCL shipments?

Meestal worden LCL shipments (deelzendingen) verzorgd door een expediteur of soortgelijke logistiek dienstverlener. Die zal dan zelf een contract hebben met de reder en in die verhouding is de expediteur dan afzender. Als dat het geval is, moet de expediteur het VGM doorgeven. Om dat te kunnen doen, kan hij echter van zijn opdrachtgevers afhankelijk zijn voor aanleveren van de gewichten. Het is dan zinvol hierover afspraken op papier te zetten. Het komt overigens ook voor dat de expediteur zelf een vervoersdocument afgeeft, bijvoorbeeld een ‘house’ bill of lading. Hij wordt dan in feite zelf vervoerder. Omdat de expediteur echter zelf geen schepen heeft, zijn de Solas-regels op dit ‘papieren’ vervoer niet van toepassing. Het gaat er dus om wie er wordt vermeld als afzender op de‘master’ bill of lading zoals die is afgegeven door of namens de feitelijke vervoerder.

Wie is afzender bij FCA shipments?

Onder de Solas-regels is de afzender degene die een vervoersopdracht aan de vervoerder verstrekt en/of als shipper op het vervoersdocument wordt genoemd. Als de FCA in de vertrekhaven wordt geleverd, komt het voor dat de FCA-verkoper als afzender (shipper) op het vervoersdocument wordt vermeld. Als dat het geval is, moet hij het VGM aan de vervoerder opgeven.

Hoe moeten we het gewicht vastellen?

Dat mag op twee manieren: wegen (methode 1) of de gewichten van de lading, stuwmateriaal, overige inhoud zoals verpakking en emballage en de container zelf bij elkaar optellen (methode 2).
In veel landen is methode 2 slechts toegestaan als de verlader over bepaalde certificaten beschikt, zoals een AEO-vergunning of een ISO 9001, maar in Nederland is dat niet het geval.

Wij kunnen niet bij het dock de container van de vrachtauto tillen en deze op de weegbrug zetten. Mogen we ook het voertuig wegen en dan het voertuiggewicht ervan aftrekken?

Ja, het is toegestaan om het voertuig met beladen container te wegen en dit gewicht vervolgens te verminderen met het op de voertuigpapieren vermelde gewicht, alsmede het gewicht van de in de tank aanwezige brandstof. Ook mag u eerst het voertuig met lege container wegen en daarna het voertuig met beladen container. Bij het verschil tussen beide verkregen gewichten moet dan het tarragewicht van de container worden opgeteld. Dit tarragewicht kan vooraf door de reder beschikbaar worden gesteld of worden afgelezen van het zogenoemde CSC-plaatje op de deur.

Als we gewichten bij elkaar gaan optellen, zullen er altijd afwijkingen ontstaan. Welke marges zijn toegestaan?

De Solas-regels zelf gaan uit van honderd procent nauwkeurigheid en methode 2 mag in beginsel niet tot minder nauwkeurige resultaten leiden dan methode 1. Weegapparatuur die wordt gebruikt voor het vaststellen van het VGM moet zijn gecertificeerd en gekalibreerd volgens de regels van het land waarin de container wordt geladen en verzegeld. In Nederland moet die apparatuur op onder meer het gebied van nauwkeurigheid dus voldoen aan de vereisten uit het Metrologiewet. De meeste staten hebben echter ook wel erkend dat er in de praktijk behalve afwijkingen in meetgegevens ook gewichtsafwijkingen in de lading zelf kunnen ontstaan, door bijvoorbeeld inwerking en condensatie van vocht. Daarom hanteren de meeste staten ook marges bij geconstateerde afwijkingen tijdens inspectie en controle niet zal worden gehandhaafd. In Nederland is deze marge vijf procent van het totale gewicht van de beladen container, met een minimum van vijhonderd kilo voor zeer lichte lading. Andere staten hanteren eigen handhavingsmarges; afzenders doen er goed aan zich hiervan op de hoogte te stellen.

Uitstel handving

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft landen eind mei j.l. opgeroepen om de verplichte opgave van de geverifieerde brutomassa van beladen containers niet te handhaven van 1 juli tot 1 oktober 2016. Als Nederland aan deze oproep gehoor geeft, betekent dit dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in deze periode niet zal controleren of alle containers die aan boord van zeeschepen worden geladen, ook daadwerkelijk een geverifieerde brutomassa zullen bevatten. Reden van de oproep van de IMO is dat de verladers en expediteurs, maar ook terminal operators en rederijen, een probleem voorzagen met zogeheten transshipmentcontainers, die in de grote havens wordens overgeslagen op andere schepen.

Meer informatie over weegplicht voor containers.

Bezoek onze zeevracht pagina voor meer informatie over onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Offerte aanvragen >

Binnen 1 minuut ingevuld | Binnen 1 uur reactie!

Waarom kiest u voor Cargorilla?

Just-in-Time levering

Cargorilla coördineert graag uw transport en als de situatie daarom vraagt zelfs op basis van Just-in-Time levering. Ongeacht bestemming, soort goederen of de mate van urgentie! En exact wanneer u over de goederen wilt beschikken.

Wij regelen alle documenten

Cargorilla verzorgt vakkundig al uw export- en import documenten, evenals specialistische douane documentatie. Cargorilla beschikt inhouse over eigen douane declaranten, welke u te allen tijde ondersteunen op douane gebied.

Full service dienstverlening

Van A tot Z geregeld, dat is de Cargorilla aanpak. Transport per weg, zee, lucht, rail of koerier; we regelen het graag en goed. Ook voor (tijdelijke) opslag, Value Added Services en transport verzekeringen zijn wij graag uw logistieke partner!

Dagelijks transport

Door bundeling van transportvolumes bieden we concurrerend transport aan. Dit geldt voor elke bestemming in Europa of daarbuiten! Ons netwerk van gespecialiseerde transporteurs voldoet volledig aan ons hoge service level.

Offerte aanvragen >